تمرینات آکادمی فوتسال جام آوران از فردا

پنجشنبه ازتاریخ 1400/12/05 در تمامی

رده های سنی دایر میباشد

در باره ی نویسنده

سجاد نعیمی

من سید سجاد نعیمی مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی جام آوران صومعه سرا هدف من برای این تیم ساختار رسانه مدرن و محتوای جذاب برای شما هوادارن باشگاه است

یک پاسخ بگذارید