بازی دوستانه جام آوران و کارکنان شهرداری

ساعت15:00 پنج شنبه 1401/06/03

مکان : رشت فلکه رازی سالن آتشنشانی

در باره ی نویسنده

سجاد نعیمی

من سید سجاد نعیمی مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی جام آوران صومعه سرا هدف من برای این تیم ساختار رسانه مدرن و محتوای جذاب برای شما هوادارن باشگاه است

یک پاسخ بگذارید