جام آوران صومعه سرا vs ذوالفقار تالش

جمعه 1400/08/21 

ساعت:14:00

مکان: صومعه سرا سالن کارگران

 

جام آوران صومعه سرا vs ذوالفقار تالش

جمعه 1400/08/21 

ساعت:14:00

مکان: صومعه سرا سالن کارگران

در باره ی نویسنده

سجاد نعیمی

من سید سجاد نعیمی مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی جام آوران صومعه سرا هدف من برای این تیم ساختار رسانه مدرن و محتوای جذاب برای شما هوادارن باشگاه است

13 نظر

یک پاسخ بگذارید