حمید حاج ملک در فاصله دوماه مانده به مسابقات لیگ یک فوتسال جوانان کشور

سرمربی تیم جام آوران جناب آقای مهیار پور صفری به عنوان نماینده باشگاه در این جلسه به حضور عمل آوردن

سرمربیان دو تیم جام آوران و شهید ایرانی گوراب زرمیخ به صحبت و تبادل نظر نشست

 

 

در باره ی نویسنده

سجاد نعیمی

من سید سجاد نعیمی مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی جام آوران صومعه سرا هدف من برای این تیم ساختار رسانه مدرن و محتوای جذاب برای شما هوادارن باشگاه است

یک پاسخ بگذارید