بر بلندای فلک ذکر ملائک یا علی ست
هر که گوید یا علی، در روز محشر با علی ست

در طواف کعبه گر با دیده ی دل بنگری
هر طرف آئینه ای باشد کزان پیدا علی ست

ميلاد امام علی (ع) مبارک باد💐

 

در باره ی نویسنده

سجاد نعیمی

من سید سجاد نعیمی مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی جام آوران صومعه سرا هدف من برای این تیم ساختار رسانه مدرن و محتوای جذاب برای شما هوادارن باشگاه است

یک پاسخ بگذارید