اولین دوره آکادمی جام آوران که در سال۱۳۹۹ تاسیس شد بود که در آن اکادمی بازیکنانی مهدی خانی و نیکان علیزاده و امیر محمدجعفری و مصطفی سجاد پور پرورش یافته ودر حال حاضر در تیم جام آوران در رده سنی جوانان لیگ۱کشور بازی می کنن

در باره ی نویسنده

سجاد نعیمی

من سید سجاد نعیمی مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی جام آوران صومعه سرا هدف من برای این تیم ساختار رسانه مدرن و محتوای جذاب برای شما هوادارن باشگاه است

یک پاسخ بگذارید