مصاحبه اختصاصی کوتاه رسانه باشگاه با مصطفی پورعلی مربی حال تیم جام آوران

پورعلی در این مصاحبه درمورد شرایط تیم و آینده بازیکنان و آینده تیم صحبت کرد

در باره ی نویسنده

سجاد نعیمی

من سید سجاد نعیمی مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی جام آوران صومعه سرا هدف من برای این تیم ساختار رسانه مدرن و محتوای جذاب برای شما هوادارن باشگاه است

یک پاسخ بگذارید