مهرشاد علیزاده

مهرشاد علیزاده

:1381/12/12تاریخ تولد
شماره پیراهن:11
سابقه بازی : یک دوره لیگ مناطق کشوری،جام اوران لیگ استا
ن

در باره ی نویسنده

سجاد نعیمی

من سید سجاد نعیمی مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی جام آوران صومعه سرا هدف من برای این تیم ساختار رسانه مدرن و محتوای جذاب برای شما هوادارن باشگاه است

یک پاسخ بگذارید