دسته بندی : کاردفنی و کادر رسمی

    مصاحبه اختصاصی کوتاه رسانه باشگاه با مصطفی پورعلی مربی حال تیم جام آوران پورعلی در این مصاحبه درمورد

بیشتر بخوانید

و انتهای این قصه‌ی سرد و سفید همیشه سبز خواهد بود تا رسیدن سال نو ، تنها یک سلام خورشید

بیشتر بخوانید