لیگ یک نوجوانان

۱۴ آذر ۱۴۰۲ | ۰۰:۰۰

جام آوران صومعه سرا 2-1 اروم آلیاژ ارومیه
4.0 سیستم
میلاد پورقلی 1گل گلزنان: