لیگ یک نوجوانان

۱۲ آذر ۱۴۰۲ | ۱۶:۰۰

جام آوران صومعه سرا 2-4 شاهین صحنه کرمانشاه
4.0 سیستم
میلاد پورقلی ۲گل زده و نیکان اصلاحی ۲گل گل زنان

اولین بازی جام آوران دور برگشت لیگ یک نوجوانان کشور در مقابل شاهین صحنه کرمانشاه