#
نام
نیما دادرس
ملیت
irnایران
موقعیت
Forward
شماره پیراهن
17
تیم فعلی
جام آوران صومعه سرا
تیم های گذشته
جام آوران صومعه سرا
لیگ ها
لیک جوانان کشور
فصل ها
2022

نیما دادرس

لیک جوانان کشور

فصلتیم هاگلپاس گلکارت زردکارت قرمزAppearancesWin RatioDraw RatioLoss Ratio
جمع-000

کل حرفه ای

فصلگلپاس گلکارت زردکارت قرمزAppearancesWin RatioDraw RatioLoss Ratio
جمع000
در باره ی نویسنده

سجاد نعیمی

من سید سجاد نعیمی مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی جام آوران صومعه سرا هدف من برای این تیم ساختار رسانه مدرن و محتوای جذاب برای شما هوادارن باشگاه است

پست قبلی

پست بعدی