امیرحسین جوانمرد

امیرحسین جوانمرد

امیرحسین جوانمرد  متولد  1382/12/27 صادره از مشهد بازیکن سابق تیم فوتسال آینده مشهد درتاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ با عقد قرار داد سه ساله به باشگاه جام آوران پیوست و در حال حاضر در لیگ یک جوانان کشور در ۲ دوره رفت به میزبانی شهروند ساری و دور برگشت به میزبانی محراب قدسیان مشهد برای بازیکنان برای […]

بیشتر بخوانید
 امیر محمد جعفری

امیر محمد جعفری

امیرمحمد جعفری متولد 1385/06/25 صادره از صومعه سرا یکی از بازیکن پایه های جام آوران درتاریخ : 1401/07/09 با عقد قرار داد سه ساله با باشگاه جام آوران تمدید و در حال حاضر در لیگ یک جوانان کشور برای باشگاه به میدان میرود    

بیشتر بخوانید