توجه: شهروند ساری از دور برگشت گروهی انصراف داده است.

leg1 futsal

پستتیم هابازیبردمساویباختتفاضلامتیاز
19711+922
29702+1021
39414013
492434+10
59027-141
6آینده مشهد-00000
7-00000
8پایه های آکادمی جام آوران-00000
در باره ی نویسنده

سجاد نعیمی

من سید سجاد نعیمی مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی جام آوران صومعه سرا هدف من برای این تیم ساختار رسانه مدرن و محتوای جذاب برای شما هوادارن باشگاه است