روز پدر مبارک

روز پدر مبارک

بر بلندای فلک ذکر ملائک یا علی ست هر که گوید یا علی، در روز محشر با علی ست در طواف کعبه گر با دیده ی دل بنگری هر طرف آئینه ای باشد کزان پیدا علی ست ميلاد امام علی (ع) مبارک باد💐  

بیشتر بخوانید