قابی از اولین دوره آکادمی جام آوران که در سال۱۳۹۹

قابی از اولین دوره آکادمی جام آوران که در سال۱۳۹۹

اولین دوره آکادمی جام آوران که در سال۱۳۹۹ تاسیس شد بود که در آن اکادمی بازیکنانی مهدی خانی و نیکان علیزاده و امیر محمدجعفری و مصطفی سجاد پور پرورش یافته ودر حال حاضر در تیم جام آوران در رده سنی جوانان لیگ۱کشور بازی می کنن

بیشتر بخوانید