لیگ جزیره

۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۰۳:۰۰

منچستر سیتی آرسنال
4-4-2 سیستم 5-4-1