مصطفی سجادپور

یاران صومعه سرا
10

پروفایل بازیکن

تاریخ تولد نامشخص
تاریخ قراداد 1400/03/14
وزن 60
سابقه بازی جام آوران لیگ یک جوانان و نونهالان